K-vall's häst- och hundhälsa

Varför friskvård?

Ofta när jag är ute och behandlar får jag frågorna "Varför ska man behandla?"  "Den hästen jobbas ju inte så hårt varför behandlas han så ofta?" 

Så varför är då friskvård så viktigt?
Vi kan börja med den enkla aspekten att hästen inte är gjord för att ridas på eller köras vilket i sig är en anledning till att spänningar uppkommer. Precis som för oss människor så försvinner inte spänningarna av sig självt utan någon behöver hjälpa oss att kombinera träning och behandling.
Hos hästen har vi några till viktiga faktorer så som exteriör, skoning, utrustning, träningsupplägg, stallmiljö, personlighet osv.
En nervig häst eller en tävlingshäst kan få spänningar i muskuluren för att den är spänd psykiskt, samma med unghästar. En häst kan även snubbla till i hagen eller busa och sträcka sig.
Hästar har mer eller mindre spänningar men alla hästar har spänningar.

Hur ofta hästen behövs behandlas är individuellt på grund av ovan nämnda faktorer men det är vanligast att man behandlar intensivt och löser upp gamla spänningar för att sedan glesa ut behandlingarna. Ibland kan man bli tvungen att se över sitt träningsupplägg och utrustning. Sadeln är t.ex. ofta en bov i dramat.
Det positiva med att behandla regelbundet är att du får hjälp att känna igenom din häst och upptäcka spänningar och på så sätt förebygga skador.

Får jag indikationer på att hästen är halt kommer jag att skicka vidare dig till veterinär för att utesluta hälta. Jag behandlar bara halta hästar i samrådan med veterinär.